Nejlepší vtipy a zábava pro každý den - Legracky.eu

Historie a význam vtipů, anekdot a fórů

Vtip a jeho význam

Vtip, anekdota, popřípadě fór, je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě. Vtipy se šíří zejména ústním podáním, výstupy komiků, časopisy a knižními sbírkami. V poslední době je významné šíření pomocí internetu.

Historie vtipů a anekdot

Slovo anekdota

V řečtině znamená „to, co nebylo zveřejněno“. Původně se tímto slovem skutečně označovaly texty z různých důvodů nezveřejněné, někdy předávané pouze v ústní podobě (například Prokopiův spis ze 6. století n. l. s názvem Anekdota obsahoval utajované příběhy ze života císaře Justiniána). V renesanci tvořily z velké části tematický základ, z něhož vznikla novela.

Nejstarší anekdoty

Jsou dochovány z řečí a kázání, kam byly vkládány jako exemplum (moralizující příklady). Objevovaly se i v kronikách a letácích, které většinou zábavně oživovaly, i v satirách (humanistických a osvícenských).

S rozvojem tisku se stávají samozřejmou a oblíbenou součástí periodik i kalendářů.

Vtipy dnes

Dnes v literatuře

Anekdota představuje krátké, především ústně šířené vyprávění humorné příhody, zesměšňující osobu, situaci, dobu, rasu, národ, názor, skupinu, společenskou vrstvu, zvyky apod. Je jedním z mála žánrů ústní tvořivosti živých i v jednadvacátém století.

Dělení vtipů

Podle tématu lze vtipy dělit do mnoha skupin (např. lékařské, politické, skotské, policejní, o blondýnkách, o zvířátkách, o žárovkách, židovské, erotické a další). Podle použitých prostředků můžeme ve vtipech nacházet např. černý nebo absurdní humor.

S vtipy se lze setkat v periodickém tisku, často ve zvláštních rubrikách. Humoristické časopisy vydávají vtipy slovní i kreslené. Vycházejí i knížečky (např. série „Anekdoty“ Lidového nakladatelství), které bývají zaměřené tematicky.

Kulturní význam vtipů

V životě mnoha známých osobností hrála právě anekdota (vtip) velikou roli. Například Sigmund Freud o vtipu napsal celou knihu a považoval ho za jednu z možností vyjádření názorů a pocitů, které bychom za normálních okolností veřejně neprojevili. Jaroslav Hašek v anekdotickém stylu lidového vyprávění objevil osobitý literárně tvůrčí smysl. Interpretováním a vytvářením vtipů se živí komici.

 

Zdroj: wikipedie